encàustica

mètode encàustic
f
Pintura

Tècnica pictòrica consistent a treballar els colors amb cera blanca com a vehicle, en fred o escalfant-la.

Una gran part de la pintura clàssica grega fou feta amb aquesta tècnica, amb taules de fusta com a suport. Els exemples més ben coneguts, però, són els retrats funeraris de les mòmies d’època romana del Faium.