encavallada

f
Construcció i obres públiques
Tecnologia

encavallada metàl·lica (a dalt) i de fusta (a baix)

© Fototeca.cat

Artifici format per un mínim de dues peces rígides i un tirant disposades en forma de triangle, la base del qual és formada pel tirant que serveix de biga metra.

L’encavallada ha anat evolucionant tot complicant-se, per tal de resoldre el problema constructiu de cobrir naus amples. Tradicionalment, les encavallades eren de fusta, però actualment solen ésser de ferro o de formigó.