encenedor

m
Tecnologia

Encenedor

Instrument que serveix per a encendre.

Els sistemes emprats per a aconseguir l’encesa d’un combustible són molt diversos (per guspira, per resistència elèctrica, catalític, etc.) i depenen de la natura del material i de l’aplicació, específica o no, de l’encenedor.