Enciclopèdia

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences des Arts et des Métiers (fr)

Obra publicada sota la direcció de D. Diderot entre el 1751 i el 1765.

Es tractava, de primer, d’adaptar al francès una obra equivalent publicada a Anglaterra per Chambers. Però molt aviat Diderot i els seus col·laboradors —D'Alembert per a les matemàtiques, Voltaire, Montesquieu, Rousseau i d’altres, tots competents i il·lustrats— decidiren de fer una obra original que exposés l’ideal filosòfic i humà del segle XVIII. És notable l’interès tècnic i científic que enriqueix l’obra mitjançant nombroses làmines. L’esperit general de l’obra fou causa de molts problemes per a Diderot i per als editors: supressió del privilegi reial, censura i interdiccions. Tanmateix, l’obra fou publicada, amb moltes dificultats, gràcies a la protecció de la marquesa de Pompadour i de Malesherbes, director de la Llibreria del Rei.

L’obra consta de disset volums, als quals el llibreter Panckouke n'afegí quatre més. A més d’exposar les idees dels pensadors de la Il·lustració, l’obra és el primer recull de les ciències i de les tècniques i marca una fita en el naixement del món industrial.