endoderma

m
Biologia

Full embrionari intern format durant el procés de gastrulació per cèl·lules que provenen del blastoderma.

L’endoderma dóna lloc, en el curs de l’organogènesi, a la major part de l’aparell digestiu i glàndules annexes (fetge, pàncrees, etc), els pulmons i les fenedures branquials.