endogàmia

endogamia (es), inbreeding (en)
f
Etnologia

Regla que estableix l’obligació de contreure matrimoni amb persones del propi grup, clan, etc.

Oposada a l'exogàmia, per regla general l’endogàmia és característica de societats que presenten una estratificació social accentuada i, dins d’aquestes, és practicada sobrebot per les aristocràcies i pels grups dominants per tal de mantenir llurs privilegis, com és el cas dels blancs a Sud-àfrica. També es dóna en minories ètniques amb un fort sentiment d’identitat sociocultural enfront d’una altra o altres ètnies més poderoses, com ocorre entre els jueus ortodoxos respecte als gentils. Entre les diferents menes d’endogàmia cal esmentar, com a cas extrem, la del sistema de castes propi de l’Índia, la qual no es limita a les classes altes, o a grups marginals, sinó que afecta tota la societat i en conforma els diferents estrats.