enolasa

fosfopiruvat-hidratasa
f
Bioquímica

Enzim que catalitza la deshidratació reversible del fosfoenolpiruvat.

En el procés de glucòlisi produeix el fosfoenolpiruvat, amb un enllaç fosfat d’elevat nivell energètic. Li cal un catió metàl·lic (Mg2 + o Mn2 +) com a coenzim. L’anió F- n'inhibeix l’acció. Hom l’ha obtingut en forma cristal·litzada, amb una massa molecular de 85 000.