environament

m
Art

Muntatge, decoració o ambientació artístiques d’un espai determinat amb objectes, materials tàctils, visuals, sonors i olfactius, els quals tenen com a fi produir un determinat «clima» per a l’espectador.

Els primers environaments com a tals foren duts a terme, en 1958-59, a la Reubern Gallery de Nova York per K. Oldenburg, J. Dine i A. Kaprow, els quals empraren, com a materials, filats, cartons, palla, draps, cautxú, diaris, alumini i deixalles. L’environament, però, pot consistir també en l’acumulació d’objectes diversos, l’associació entre objectes reals i artificials, la transformació d’aquests objectes, una concepció geomètrica, el treball en l’arquitectura o urbanisme, l’ús de la llum, fotografia o cinètica, etc. Als Països Catalans, la primera mostra d’environament fou feta a Eina l’any 1969, amb l’obra environament experimental, fruit del treball col·lectiu del taller de color de l’escola, dirigit per A. Ràfols i Casamada i S. Gubern.