epicentre

epicentro (es), epicentre (en)
m
Geologia

Punt de la superfície terrestre més proper al focus sísmic (hipocentre).

A partir d’aquest focus, les ones sísmiques es propaguen en totes direccions en forma de superfícies esfèriques, i l’epicentre resta situat sobre la vertical del focus sísmic (sisme).