Epicur de Samos

Ἐπίκουρος (el)

(Samos o Atenes, 341 aC — Atenes, 270 aC)

Filòsof grec.

Ensenyà a Mitilene, Làmpsac i Atenes, on obrí, el 306 aC, una escola en un jardí. Els seus deixebles el consideraren com un déu. La seva doctrina (epicureisme) i la seva escola adquiriren, en morir ell, un caràcter religiós. De la seva obra s’han conservat tres cartes (a Heròdot, a Pítocles i a Meneceu) i vuitanta aforismes, descoberts el 1822 en un manuscrit del Vaticà.