equilibri dinàmic

m
Tecnologia

Estat d’un cos quan la resultant de les forces externes que actuen sobre ell es contraresta amb les forces d’inèrcia .