equivalent mecànic de la calor

m
Física

Factor que relaciona les unitats calorífiques i les unitats mecàniques de l’energia (calor).

La seva determinació quantitativa fou feta per Joule emprant un calorímetre que conté una massa d’aigua, dintre el qual pot girar un sistema de paletes entorn d’un eix. Aquest sistema és accionat per un cos que cau d’una certa altura. El treball efectuat pel cos en caure s’inverteix en agitar l’aigua, i es converteix en energia calorífica. Així, hom obté que 1 caloria = 4,186 joules, o bé que 1 kcal = 427,1 kpm.