ergotisme

m
Patologia humana

Intoxicació produïda pel clavíceps, habitualment a causa d’haver ingerit farina de sègol banyut o bé per una ingesta excessiva de medicaments, obtinguts d’aquest fong, com l’ergotamina.

Produeix vòmits, cremor i espasmes abdominals, set, diarrea, gran debilitat, convulsions, anúria i gangrena; pot menar a la mort.