ericàcies

f
pl
Botànica

Erica multiflora

Thistle-Garden (CC BY-NC 2.0)

Família de l’ordre de les bicornes, constituïda per unes 1.500 espècies de plantes arbustives i rarament arbòries, generalment perennifòlies, de fulles enteres, de flors tetràmeres o pentàmeres, actinomorfes hermafrodites i comunament gamopètales, solitàries o en raïms, i de fruits en càpsula, baia o drupa.

Ericàcies més destacades

Arbutus unedo arboç, arbocer, cirerer d’arboç
Arctostaphylos uva-ursi boixerola, boixerina, boixeringa, gallufera, raïm d’ossa
Azalea sp azalea
Azalea indica azalea de l’Índia
Calluna vulgaris bruguerola, bronsa, xipell
Erica sp bruc
Erica arborea bruc poal, bruc arbori
Erica cinerea bruc vermell
Erica multiflora bruc d’hivern, cepell, xipell
Erica scoparia bruc d’escombres, bruga
Erica terminalis bruc valencià, cepell
Erica tetralix bruc d’aiguamoll
Rhododendron sp rododèndron
Rhododendron ferrugineum neret, abarset, gavet, talabard
Rhododendron ponticum rododèndron pòntic
Vaccinium myrtillus nabiu, avajonera, gerdera silvestre, mirtil
Vaccinium uliginosum nabiu uliginós, nabiu d’aiguamoll