eritema

eritema (es), erythema (en)
m

Lesió cutània que consisteix en l’enrogiment, fugisser o permanent, d’una zona de la pell, causat per un augment del flux de sang en els vasos capil·lars; en prémer la lesió es recupera el color normal de la pell, que torna a envermellir en deixar de fer pressió.

El mecanisme de producció és la dilatació dels capil·lars a conseqüència de trastorns nerviosos, d’inflamacions o de l’acció d’agents externs com la calor, el fred, productes químics, els raigs del sol (eritema solar), etc; sovint no representa sinó un símptoma més de diverses malalties. Moltes infeccions com l’escarlatina, el xarampió, la rubèola, l’erisipela, la varicel·la, etc, presenten, entre altres alteracions, eritema de característiques diverses. Alguns medicaments i productes tòxics també poden provocar eritema, a vegades en forma d'eritema multiforme que afecta sobretot les cames i també la boca amb lesions vermelloses que tenen un centre més clar.