Ernest August II de Hannover

(Londres, 1771 — Hannover, 1851)

Rei de Hannover (1837-51).

Fill de Jordi III d’Anglaterra i de Hannover, fou duc de Cumberland i es distingí en les guerres contra la França revolucionària. A la mort del seu germà Guillem IV d’Anglaterra i de Hannover, rebé aquest darrer regne. Hostil a les idees liberals, abolí la constitució del 1833 i en promulgà una altra (1840), que no satisfeu els hannoverians. Davant l’onada revolucionària del 1848 consentí algunes de les reformes reclamades, però les anul·là poc després.