eructe

rot, eructo (es), belch (en)
m
Biologia

Acció i efecte d’eructar.