escaldar

escaldar (es), to scald, to chafe (en)
tr

Sotmetre (alguna cosa) a l’acció de l’aigua bullent o del seu vapor.