escaquer

tablero (es), chess-board (en)
m
Escacs

Tauler quadrat per a jugar a diversos jocs de taula, especialment als escacs.

És dividit en seixanta-quatre compartiments quadrats disposats formant vuit rengles de vuit compartiments o cases cadascun. Aquests compartiments són alternativament de color clar (escacs blancs) i de color fosc (escacs negres). Hom anomena columna cadascuna de les vuit fileres de cases que van en sentit vertical de la banda del tauler més propera a un dels jugadors a la banda més propera a l’altre jugador, rengle cadascuna de les vuit fileres de cases que van d’una banda a l’altra del tauler en direcció horitzontal, i diagonal cadascuna de les fileres de cases del mateix color unides per vèrtexs alterns. En el joc d’escacs l’escaquer ha d’ésser col·locat de manera que la casa de l’angle dret més proper a cada un dels jugadors sigui blanca, i en el de dames, negra.