escaure

ser propio de, sentar bien, ocurrir (es), to fit, to happen (en)
intr

Anar bé, convenir, allò que hom fa amb la seva manera d’ésser, la seva posició social, la seva edat, etc.