escepticisme

escepticismo (es), scepticism (en)
m
Filosofia

Doctrina filosòfica que considera la raó humana incapaç de conèixer la veritat.

L’escepticisme sorgí davant la varietat i contrarietat d’opinions sobre els mateixos problemes i com a reacció enfront del dogmatisme. Des d’un punt de vista pràctic, representa una negativa a adherir-se a qualsevol opinió determinada i comporta l’adopció, com a única actitud, de l'epokhé. L’escepticisme, com a doctrina, fou sistematitzat per primera vegada per Pirró d’Elis, i Arcesilau de Pítana, cap de l’Acadèmia, l’introduí en el platonisme. Li donaren de nou un fort impuls Montaigne, al Renaixement, i més tard Hume i Kant.