esciènids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos de l’ordre dels perciformes, de cos llarg i comprimit.

Presenten dues aletes dorsals llargues i toves, una d’anal curta amb dos radis espinosos, i les ventrals, llargues, en posició toràcica. La bufeta natatòria sol ésser ben desenvolupada i relacionada amb un parell de músculs que la poden fer vibrar; això produeix un so ronc que ha fet que algunes espècies rebessin el nom de roncadors. Habitants costaners de fons fangosos i rocallosos, hi ha també espècies pelàgiques a les mars tropicals. Tenen una gran importància comercial a les costes de l’Amèrica del Sud i d’Àfrica; a la Mediterrània no són gaire abundants.