Escítia

Σκύθια (el)

Regió del sud d’Europa habitada per escites .

El nom fou donat pels grecs a la regió del nord de la mar Negra, entre el Don i els Carpats.