Escolàstica

(Núrsia?, Úmbria, aprox. 480 — Piumarola, Laci, aprox. 543)

Religiosa.

Fundà un monestir de dones a Piumarola, prop de Montecassino, on el seu germà sant Benet n'havia fundat un d’homes. És patrona de Vic, on hom pretenia de posseir un peu de la santa. La seva festa se celebra el 10 de febrer.