escolopendromorfs

m
pl
Zoologia

Ordre d’artròpodes de la classe dels miriàpodes, subclasse dels quilòpodes.

Tenen el cos aixafat amb 25-27 segments i 21-23 parells de potes. Cosmopolites, abunden als tròpics.