escombreta

fregador, raspallet
f
Electrònica i informàtica

Jocs d'escombretes i porta-escombretes aplicades al col·lector d’un motor elèctric (una de les escombretes és fora del porta-escombretes)

© Fototeca.cat

Peça conductora destinada a establir el contacte elèctric entre la part fixa i la part mòbil, generalment giratòria, d’un motor, d’un generador, etc.

És formada per un bloc de carbó, de coure o d’un aliatge de coure, i resta aplicada contra el col·lector o l’element mòbil mitjançant un suport elàstic.