esfragística

f
Numismàtica i sigil·lografia

Sigil·lografia.