esofagitis

f

Inflamació, aguda o crònica, de l’esòfag.

Entre les causes de l’esofagitis aguda hi ha les caustificacions de causa externa (ingestió accidental o intencionada d’àlcalis o d’àcids forts) o interna (reflux del suc gàstric per incontinència del càrdia, hèrnia diafragmàtica, etc). Les esofagitis agudes greus produeixen, a més de les manifestacions locals (dolor, disfàgia, etc), símptomes generals (febre, quadre tòxic, col·lapse). Les esofagitis cròniques solen ésser degudes al costum de menjar o beure aliments molt calents i també a la regurgitació dels sucs gàstrics.