espai de Hilbert

espai hilbertià
m
Matemàtiques

Espai prehilbertià complet (successió de Cauchy).

Els espais euclidians clàssics n amb el producte escalar habitual són espais de Hilbert.