espai funcional

m
Matemàtiques

Conjunt de funcions dotat d’una estructura topològica.