espionatge

m
Economia

Activitat secreta adreçada a obtenir informació sobre el procés de producció d’una empresa.

Es desenvolupa especialment en sectors en els quals l’avanç tecnològic requereix una forta investigació. Mitjançant l’espionatge hom s’estalvia la investigació i pot obtenir productes similars a preus inferiors.