espiritualitat

f
Religió

Doctrina o sistema de vida espiritual.

Una religió concreta, un grup religiós, un període històric, etc., poden tenir la pròpia espiritualitat. Així, hom parla d'espiritualitat litúrgica (basada en la doctrina dels texts litúrgics), d'espiritualitat russa (pròpia de l’Església ortodoxa encarnada en el poble rus), etc.