espiròtrics

m
pl
Protistologia

Subclasse de protozous ciliats que tenen els cilis peribucals units entre ells per una membrana.

Inclou diferents ordres amb formes lliures i paràsites del tub digestiu de diversos animals.