esplanada

explanada (es), esplanade (en)
f

Porció una mica vasta de terreny esplanat, especialment davant una fortificació.