Estatut d’Autonomia del País Valencià del 1982

Llei orgànica promulgada l’1 de juliol de 1982 i vigent fins el 2006 que atorgava al País Valencià un règim d’autonomia.

Durant els darrers temps del franquisme, les més diverses forces polítiques democràtiques avançaren posicions favorables a l’establiment d’un règim de màxima autonomia al País Valencià, immediat a l’arribada la democràcia. Llavors i durant la transició aparegueren nombrosos projectes. Els successius resultats electorals desfiguraren notablement les esperances inicials. El 17 de març de 1978 fou publicat el decret que establia el règim preautonòmic; el 8 d’octubre, nou partits signaren un compromís per a la “consecució del màxim grau d’autonomia dins del termini més breu que permetés la Constitució”, amb una al·lusió clara a l’article 151 del text constitucional. Esdeveniments polítics posteriors (gir a la dreta d’UCD, intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981 i consegüent renúncia del PSPV-PSOE a la via assenyalada per l’article 151) conduïren a la redacció pels partits parlamentaris (UCD, PSPV-PSOE i PCPV) del projecte anomenat Estatut de Benicàssim (maig del 1981), aprovat pels parlamentaris i els diputats provincials el 19 de juny de 1981. El projecte finalment dictaminat (desembre) per la Comissió Constitucional, amb el vot contrari de socialistes i comunistes, fou derrotat al Congrés de Diputats (9 de març de 1982) en votar-se la denominació “reino de Valencia”. Per l’abril, la ponència de l’Estatut arribà a un acord. El text final entrà en vigor el 10 de juliol de 1982. Hom remarcà nombrosos defectes i llacunes en l’Estatut de l’anomenada finalment “Comunidad Valenciana”, tant pel que fa a qüestions tècniques com pel que fa a la desfavorable política lingüística que enunciava, a l’abandó de la senyera valenciana tradicional i a d’altres aspectes. Quant al sistema de competències, no diferia gaire dels altres estatuts tramitats per la via de l’article 143. Disposava que el conjunt de les institucions d’autogovern constitueixen la Generalitat Valenciana i que aquesta és formada per les Corts Valencianes, el President i el Govern o Consell. L’Estatut d’Autonomia del País Valencià del 1982 fou sotmès a una reforma que donà lloc a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià del 2006, el qual el substituí.