esteatorrea

f
Patologia humana

Presència anormal de greix en les deposicions.

És una conseqüència fisiopatològica de la insuficiència pancreàtica exocrina.