estil Lluís XIV

Estil decoratiu desenvolupat a França durant el regnat de Lluís XIV.

Cronològicament coincideix amb el classicisme francès, del qual és l’art decoratiu dels interiors. Fou un estil essencialment d’aparat, creat per glorificar la figura reial; mancava de naturalisme i es caracteritzava per la sumptuositat, sense pensar en el confort ni la comoditat. Aquest estil fou una adaptació d’estils clàssics influïts pel Renaixement italià i adaptats per la dictadura de l’Académie i de Ch.Le Brun. Les manufactures de Gobelins i Beauvais produïren un gran efectiu de peces per a les residències reials, totes de grans proporcions i excés decoratiu, especialment els mobles d’aparat.