estructuralisme

estructuralismo (es), structuralism (en)
m
Filosofia

Moviment filosòfic poc definit, caracteritzat per la importància donada a la noció de funció, la tendència a entendre la realitat des d’esquemes sincrònics basats en relacions de significació i l’eliminació de l’home com a subjecte de la història.

Oposat sovint a atomisme i organicisme, la denominació d’estructuralista ha estat aplicada a autors com M.Foucault, el qual, tanmateix, l’ha rebutjada. Quan les estructures no són principis últims sinó més aviat principis d’explicació, sembla molt més adient pensar en l’estructuralisme com a metodologia que com a metafísica.