Estudis Universitaris Catalans

Estudis Universitaris Catalans Volum II (1908)

Revista erudita començada el 1907, amb volums de periodicitat anual.

Òrgan, al principi, dels ensenyaments dels Estudis Universitaris Catalans, hi foren regularment publicades ressenyes dels cursos professats, i també estudis diversos, alguns dels quals, fornits per les càtedres, resultaven els primers, o uns dels primers, de llurs autors (com els de Ll. Nicolau i d’Olwer, Jordi Rubió, Francesc Martorell, R. d’Alòs-Moner, Ferran Soldevila, Pere Bohigas, Ramon Aramon i Serra, Miquel Coll i Alentorn, etc.). Interrompuda la publicació amb el volum X, corresponent als anys 1917-18, fou represa el 1926 —cenyida principalment als estudis històrics i historicoliteraris—, a despeses de la Institució Patxot i després de l’Institut d’Estudis Catalans. Els volums XXI i XXII, apareguts el 1936, constitueixen, juntament amb el volum XII dels “Analecta Sacra Tarraconensia”, l' Homenatge a Antoni Rubió i Lluch: Miscel·lània d’estudis literaris, històrics i lingüístics , un dels reculls més rics i importants publicats per a honorar un estudiós en les terres catalanes. Els “Estudis Universitaris Catalans”, que deixaren d’ésser publicats a conseqüència de la guerra civil de 1936-39, foren dirigits, en llurs períodes més interessants, per F. Valls i Taberner i per Jordi Rubió. Amb l’aparició (1979-85) dels quatre volums de la Miscel·lània dedicada a R. Aramon i Serra, s’inicià una segona època de la revista.