Ettore Pignatelli e Colonna

(Nàpols?, 1572 — Madrid, 1622)

Noble.

Quart duc de Monteleone (1613-22), gran d’Espanya i comte de Borrello i de Carònia. Era fill de Camillo Pignatelli e Cardona. Es casà amb Caterina Caracciolo, comtessa de Sant'Angelo. Fou lloctinent de Catalunya (1603-10). Procurà reduir el bandolerisme (es queixà a Felip III de la manca de mitjans econòmics per a fer-ho) i féu executar alguns bandolers, com Bartomeu Ribes (1603), però no assolí de prendre Perot Rocaguinarda, actiu precisament aquells anys. El 1610 inicià l’expulsió dels moriscs del Principat, que el seu successor, Pedro Manrique, deixà en bona part sense efecte.