eucariota

m
adj
Biologia

Dit de l’organisme que posseeix com a unitat estructural la cèl·lula eucariota.

Aquests organismes són els vegetals i els animals superiors.