euforbiàcies

f
pl
Botànica

Família de l’ordre de les tricoccals integrada per unes 8.000 espècies d’arbres, arbusts o herbes d’hàbit molt divers i sovint amb làtex, esteses per tot el món.

Tenen fulles simples, flors unisexuals, generalment disposades en inflorescències complexes, i fruits sovint en càpsula trilocular.

Euforbiàcies més destacades

Chrozophora tinctoria tornassol
Codiaeum variegatum cròton
Euphorbia sp eufòrbia, lleteresa, lletera, lleterola
Euohorbia characias lleteresa xera
Euphorbia dendroides lleterassa
Euphorbia lathyris cagamuja
Hevea brasiliensis hevea
Manihot glaziovii maniot
Manihot utilissima mandioca
Mercurialis sp mercurial, malcoratge
Mercurialis annua melcoratge
Mercurialis perennis melcoratge de bosc
Ricinus communis ricí