Eugène Freyssinet

(Objac, Llemosí, 1879 — Sans-Martin-Vesúbia, Provença, 1962)

Arquitecte i enginyer llemosí.

Fou capdavanter en la utilització del ciment armat i inventor de la tècnica del ciment precomprimit, destinada a millorar el comportament estàtic de les estructures. Augmentà l’elasticitat afegint a l’estructura d’acer una munió de fils o barres metàl·liques que comprimeix prèviament el ciment a fi d’evitar les esquerdes un cop l’estructura resisteix el pes definitiu. Fou director tècnic d’Entreprises Limousin (1913-28). Projectà ponts, hangars (Orly, 1916 i 1944), destruïts per la guerra, pistes d’aeroports, ponts ferroviaris (Elorn, 1926-29), molls portuaris, la basílica subterrània de Pius X de Lorda (1958), etc. Col·laborà amb altres col·legues en la construcció d’edificis, magatzems i altres obres públiques.