eulamel·libranquis

m
pl
Malacologia

Ordre de mol·luscs de la classe dels lamel·libranquis caracteritzats pel fet de tenir dos parells de brànquies laminars, unides per parts transversals.

Presenten gairebé sempre dos sifons i dos músculs adductors. Habiten a la mar i a les aigües dolces. Algunes espècies són comestibles i molt apreciades (cloïssa, escopinya de gallet, etc.