Euronext

Mercat borsari europeu.

Fou una plataforma unitària amb seu als Països Baixos fundada el 22 de setembre de 2000 amb la integració de les borses d’Amsterdam, Brussel·les i París com a resposta a la globalització dels mercats financers. El 2002, comprà el London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) i es fusionà amb la Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP). Els ingressos del grup el 2003 superaren els 991 milions d’euros, amb gairebé 1.400 empreses cotitzades. L’any 2007 es fusionà amb la borsa de Nova York, que començà a operar al mes d’abril, i constituí una nova entitat, que rebé el nom de New York Stock Exchange Euronext (NYSE Euronext) i se situà entre els primers mercats financers del món.