Eusebi Pascual i Casas

(Barcelona, 1837 — Barcelona, 1883)

Eusebi Pascual i Casas

© Fototeca.cat

Polític i escriptor.

Advocat. El 1866 fundà a Barcelona el periòdic obrerista La Asociación i el 1867 es traslladà a Madrid. Membre del partit republicà federal, fou diputat a corts (1871, 1873). Després de la Restauració s’afilià al Partido Posibilista de Castelar i fundà a Barcelona el diari La Publicidad (1878). Conreà la poesia catalana, i composicions seves —una oda a Barcelona i un poema èpic sobre la conquesta de Mallorca— foren recollides als volums Los trobadors nous (1858) i Los trobadors moderns . El 1863 fou mantenidor i secretari dels Jocs Florals de Barcelona.