excés

m

Allò en què una cosa ultrapassa el límit establert, previst, els deguts termes.