extinció

f
Dret

Cessació dels efectes d’un acte o d’una relació jurídica i de la possibilitat de produir-ne, si encara hom no hagués començat a fer-ho.