Extravagants

Reculls de disposicions canòniques, constitucions o decretals, que no foren compreses en el Decret de Gracià o, després, en els reculls que constituïren el Corpus Iuris Canonici , al qual, però, foren afegides l’any 1582.

Són conegudes les Extravagants de Joan XXII, que apleguen vint constitucions, agrupades en catorze títols, promulgades el 1325, i les Extravagants comunes, que recullen les setanta-tres decretals de vint-i-cinc papes, des d’Urbà IV fins a Sixt IV. Sembla que foren col·leccionades vers el 1480.