extret

m
Arxivística i biblioteconomia

Fullet que conté un article o altre escrit, extret d’una revista, una miscel·lània, etc, aprofitant el mateix tiratge o fent-ne un tiratge a part.

separata.